نشانه های بیش فعالی در کودکان
اختلال بیش فعالی

14 نشانه اختلال بیش فعالی| اختلال بیش فعالی چیست |4 ویژگی مثبت کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی

اختلال بیش فعالی کمبود توجه (ADHD) نوعی اختلال پیچیده رشدی است که می تواند بر فعالیت کودکتان در مدرسه و همچنین روابط وی تاثیر بگذارد. نشانه های این اختلال متغیر بوده و گاهی اوقات تشخیص آن دشوار است. در زیر به برخی نشانه های اختلال بیش فعالی اشاره می کنیم.