افسردگی دوران کودکی
افسردگی در کودکان

14 نشانه افسردگی کودکان | افسردگی دوران کودکی

هنگامی که کودک دچار افسردگی می شود، احساس تنهایی، ناامیدی، بی پناهی و بی ارزشی می کند. وقتی این ناراحتی ادامه پیدا می کند بر تمامی بخش های زندگی کودک تاثیر منفی می گذارد. همچنین در عملکرد روزانه کودک، تکالیف مدرسه و رابطه با همسالانش خلل ایجاد می کند. 14نشانه افسردگی کودکان:احساس ناراحتی و ناامیدی پایدار،عدم تمرکز،تغییرسیستم خواب وتغذیه کودک