ناخن جویدن کودکان
اختلالات اضطرابی

ناخن جویدن کودکان | 7 روش ترک ناخن جویدن کودکان

اضطراب، حس کنجکاوی، دلتنگی و مرارت، تسکین استرس و یا عادت و تقلید. این موارد از جمله دلایل عمده ناخن جویدن کودکان می باشد. هنگامی که کودک احساس می کند تمایل به ناخن جویدن دارد، تکنیک های آرامش بخش را به او یادآور شوید. بعنوان مثال نفس عمیق بکشد. و یا مشتش را باز و بسته کند.