جدیدترین روش درمان افسردگی

افسردگی دوران کودکی
افسردگی در کودکان

14 نشانه افسردگی کودکان | افسردگی دوران کودکی

هنگامی که کودک دچار افسردگی می شود، احساس تنهایی، ناامیدی، بی پناهی و بی ارزشی می کند. وقتی این ناراحتی ادامه پیدا می کند بر تمامی بخش های زندگی کودک تاثیر منفی می گذارد. همچنین در عملکرد روزانه کودک، تکالیف مدرسه و رابطه با همسالانش خلل ایجاد می کند. 14نشانه افسردگی کودکان:احساس ناراحتی و ناامیدی پایدار،عدم تمرکز،تغییرسیستم خواب وتغذیه کودک

افسردگی در کودکان
افسردگی در کودکان

افسردگی در کودکان | جدیدترین روش های درمان افسردگی در کودکان

هنگامی که احساس و افکار منفی به مدت طولانی در کودک باقی می ماند و عملکرد نرمال او را محدود می کند، ممکن است منجر به افسردگی شود. افسردگی نوعی اختلال خلقی است. نشانه بارز آن اینست که کودک طی هفته ها، ماه ها و حتی زمان طولانی تری ناراحت، دلسرد و خشمگین است.

افسردگی دوران کودکی
افسردگی در کودکان

افسردگی دوران کودکی | علائم افسردگی در کودکان

هنگامی که علائم افسردگی مدت بیشتری در کودک باقی می ماند و با فعالیت های اجتماعی، علائق، تکالیف مدرسه و زندگی خانوادگی اش تداخل پیدا کند، گفته می شود که کودک دچار افسردگی شده است.

افسردگی در کودکان
افسردگی در کودکان

افسردگی در کودکان | بهترین مرکز درمان افسردگی کودکان

افسردگی نوعی اختلال خلقی است. هنگامی که احساس و افکار منفی به مدت طولانی در کودک باقی می ماند و عملکرد او را بطور نرمال محدود می کند، ممکن است منجر به افسردگی در کودکان شود.افسردگی در کودکان می تواند بر میزان انرژی، تمرکز، سیستم خواب و خوراک وی نیز تاثیر منفی بگذارد.

پیمایش به بالا