افسردگی در کودکان
اختلالات اضطرابی

استرس در کودکان | 5 راهکار مهم در شناسایی علائم استرس

عوامل بسیاری وجود دارند که منجر به بروز استرس در کودکان می شود. میزان استرس در کودکان، متغیر است. برخی تغییرات رفتاری کوتاه مدت می تواند از نشانه های استرس باشد:نوسانات خلق و خوی،خارج از قاعده عمل کردن،تغییر سیستم خواب،شب ادراری