add

بیش فعالی در کودکان
اختلال بیش فعالی

15 نشانه بیش فعالی در کودکان | ADHD

با این که بسیاری از کودکان مبتلا به ADHD خیل پر انرژی هستند، داشتن انرژی زیاد به تنهایی برای تشخیص این اختلال کافی نیست. در حقیقت، کودکانی که مبتلا به برخی گونه های ADHD هستند اصلا پرانرژی نیستند. بعنوان مثال ممکن است اختلال ADD، با سطح انرژی پایین و بی توجهی و علائم دیگر بروز پیدا کند. در این مقاله به بررسی 15 نشانه بیش فعالی در کودکان می پردازیم.

اختلال بیش فعالی
اختلال بیش فعالی

3 نشانه بارز بیش فعالی | ADHD

همه ما کودکانی را می شناسیم که نمی توانند سر جای خود بنشینند، و یا بنظر می رسد به صحبت ها گوش نمی دهند، و یا از قواعد و دستورها پیروی نمی کنند؛ عموما علائم و نشانه های ADHD قبل از سن 7 سالگی بروز پیدا می کند. سه نشانه بارز ADHD عبارتند از: بی توجهی، بیش فعالی و دمدمی مزاج بودن.

پیمایش به بالا