درمان شب ادراری

شب ادراری
شب ادراری

9 علت شب ادراری | درمان شب ادراری

شب ادراری و یا ناتوانی در دفع ادرار شبانه، اشاره به دفع غیر عمدی ادرار طی خواب کودک دارد. شب ادراری در خانواده ارثی است. بسیاری از کودکانی که مبتلا به این اختلال هستند، یکی از والدینشان نیز دچار شب ادراری بوده است. در این مقاله به بررسی علل شب ادراری و 8 عامل ریسک پذیر شب ادراری می پردازیم.

شب ادراری در کودک
شب ادراری

شب ادراری | مهم ترین تفاوت میان شب ادراری و مثانه بیش فعال

شب ادراری اغلب با خواب عمیق کودک مرتبط است – مثانه وی پر است و کودک از خواب بلند نمی شود. مثانه برخی از کودکان نسبت به سایرین کوچک تر بوده و یا در طول شب ادرار بیشتری تولید می کند.منظور از مثانه بیش فعال و یا OAB، نوعی بی اختیاری ادرار است که طی آن ادرار بصورت ناخواسته تخلیه می شود. در این مقاله به بررسی مهم ترین تفاوت میان شب ادراری و مثانه بیش فعال می پردازیم.

شب ادراری در کودکان
شب ادراری

شب ادراری | 10 راهکار موثر جهت کنترل شب ادراری کودک

شب ادراری زمانی اتفاق می افتد که کودک طی خواب شبانه قادر به کنترل ادرار خود نبوده و نسبت به آن آگاهی ندارد. بسیاری از این کودکان طی روز چندین بار به دستشویی می روند ولی باز هم طی خواب شبانه با این اختلال روبرو می شوند. در این مقاله به 10 راهکار موثر جهت کنترل شب ادراری کودک اشاره می کنیم.

پیمایش به بالا